Aktualności

WIZYTY PIERWSZORAZOWE

Pacjenci, którzy chcą skorzystać z porad psychologa i umówić się w naszej placówce po raz pierwszy, powinni najpóźniej do trzech dni przed pierwszymi trzema wizytami uiścić opłatę w wysokości 130zł.

Jeśli spotkanie zostanie odwołane do 24h.przed wizytą, wówczas opłata zostanie zwrócona.