Zakres usług NEUROLOGOPEDA

NEUROLOGOPEDA

PRZYJMUJE OSOBY DOROSŁE, DZIECI I MŁODZIEŻ

Logopeda Wałbrzych

Umów wizytę u logopedy lub zapytaj o szczegóły

Terapia neurologopedyczna przeznaczona jest dla osób, które na skutek różnych czynników (wypadków, urazów, chorób, czynników rozwojowych i okołoporodowych) utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy.

W przypadku terapii neurologopedycznej kluczowy jest czas od momentu powstania zaburzenia do rozpoczęcia działań terapeutycznych. Jak najszybsze wykrycie uszkodzenia i podjęcie terapii daje większą szansę na szybką poprawę kondycji mowy.Podczas wizyt u neurologopedy szczególny nacisk kładziemy na dopasowanie metod terapeutycznych do indywidualnych potrzeb pacjenta. Na każdych zajęciach dbamy o atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia.Terapię neurologopedyczną zawsze dostosowujemy do możliwości oraz oczekiwań pacjenta.

OFERTA:

- diagnoza logopedyczna, neurologopedyczna

-terapia skierowana dla osób niewerbalnych (osoby, które utraciły zdolność komunikacji po przebytych incydentach mózgowych).

- praca pacjenta z personalnym paszportem komunikacyjnym,

- dysfagia,

- terapia afazji osób dorosłych u których zaburzenia powstały na skutek guza, krwiaka mózgu

  oraz innych zaburzeń neurologicznych

- terapia opóźnionego rozwoju mowy,

- terapia jąkania,

- terapia wad wymowy (nieprawidłowa realizacja jednej lub wielu głosek),

- terapia stymulowania i kształtowania mowy u dzieci i młodzieży z osłabionym słuchem,

- terapia dla dzieci z deficytami rozwojowymi,

- terapia zaburzeń mowy w autyzmie, zespole Aspergera, w chorobach genetycznych,

  w upośledzeniu umysłowym różnego stopnia,

- dyslalia, dysleksja

- terapia dzieci z Zespołem Downa, Autystów, MPDz (Mózgowe Porażenie Dziecięce)

bardzo istotne jest, by na pierwsze spotkanie u neurologopedy dostarczyć dokumentację medyczną, zawierającą wyniki badań oraz opinie specjalistów, a także historię dotychczasowego leczenia (zwłaszcza neurologopedycznego czy neuropsychologicznego).

Pacjentów z Wałbrzycha i okolic zapraszamy do rejestracji!