Centrum Persona Nasz zespół


LEKARZE

Karol Pelczar -lekarz , specjalista psychiatra, specjalizuje się w dziedzinie psychiatrii dorosłych, przyjmuje również młodzież. Pracuje na oddziale zamkniętym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, oddziale detoksykacyjnym oraz oddziale leczenia uzależnień. Ma duże doświadczenie w pracy poradnianej oraz w wizytach domowych u pacjentów geriatrycznych.

Marek Czerepak - dr nauk medycznych, specjalista psychiatra. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz aktualną wiedzę medyczną. Stosuje leczenie zgodnie ze współczesną wiedzą farmakologiczną. Przyjmuje młodzież oraz osoby dorosłe.

Kinga Kowalewska - lekarz,specjalista psychiatrii dla dorosłych i dla dzieci.Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz aktualną wiedzę medyczną.Preferuje współczesnae metody farmakoterapii.Przyjmuje osoby dorosłe i dzieci.

Magdalena Kitzol - lekarz, specjalista psychiatra. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz aktualną wiedzę medyczną. Stosuje leczenie zgodnie ze współczesną wiedzą farmakologiczną. Przyjmuje osoby dorosłe.

 <

PSYCHOLODZY

Ewa Kutek - Pelczar - psycholog, terapeuta środowiskowy, psychoterapeuta certyfikowany, specjalista psychologii klinicznej, Certyfikowany Konsultant Psychoterapii Pozytywnej. Specjalizuje się w diagnostyce psychologicznej oraz psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracuje indywidualnie oraz z rodzinami.

Małgorzata Figlewicz - psycholog, psychoterapeuta. Po ukończeniu studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim związała się z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie otrzymała dyplom Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej i jest w procesie przygotowującym do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w indywidualnej psychoterapii młodzieży i osób dorosłych prowadzonej w nurcie psychodynamicznym. Uczestniczy w regularnej superwizji pracy własnej. Konsultuje dzieci, młodzież i dorosłych.

Weronika Kaptur– psycholożka, pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Specjalizuje się w diagnostyce psychologicznej, prowadzi konsultacje i terapię psychologiczną. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na oddziale psychiatrycznym i w poradniach psychologicznych. Pracuje indywidualnie oraz z rodzinami. W pracy ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego pacjenta.

Sandra Majchrzycka-Mądry - psycholog i psychoterapeuta w procesie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz 4-letnie studia podyplomowe z psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w oddziałach szpitala psychiatrycznego oraz w poradniach zdrowia psychicznego i psychologicznych. Pracuje głównie w podejściu psychodynamicznym, jednak w zależności od potrzeb integruje założenia innych nurtów psychoterapii. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i seniorów. Pracuje zgodnie ze standardami Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Katarzyna Prokopowicz - dr n. społ., psycholog oraz psychoterapeuta w procesie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i seniorów, głównie w nurcie psychodynamicznym. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji naukowych, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Katarzyna Pieńko - Jamuła - psycholog, psychoterapeuta certyfikowany (ECP, PFP). Prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną dorosłych oraz par. Pracuje w nurcie integratywnym. Możliwość zastosowania metody EMDR oraz hipnozy. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach. Swoja pracę poddaje regularnej superwizji.

Agnieszka Taller – Certyfiikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog, dziennikarz. Pracuje w nurcie integratywnym. W swoim myśleniu skoncentrowana na zasobach i rozwiązaniu, a nie na problemie i psychopatologii. Wspiera rozwój zdrowych części osobowości. Pracuje indywidualnie i grupowo. Przyjmuje osoby dorosłe i młodzież.

Olga Czajka - psycholog , psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym , interwent kryzysowy z certyfikatem wydanym przez Amerykańską Fundację International Critical Incident Stress Foundation ( ICISF ) . Specjalizuje się w indywidualnej psychoterapii młodzieży i osób dorosłych prowadzonej w nurcie psychodynamicznym. Uczestniczy w regularnej superwizji pracy własnej. Konsultuje dzieci, młodzież i dorosłych. W swojej praktyce wykorzystuje wiedzę i profesjonalne przygotowanie do prowadzenia wczesnej interwencji i diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej etiopatogenezie i symptomatologii.

Dagmara Krawczyk- psycholog, interwent kryzysowy, psychoterapeutka w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin i par, organizowanego przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kierownikiem naukowym kursu jest prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro.Pracuje w nurcie integratywnym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Pracuję na Oddziale Całodobowym Psychiatrycznym dla Dorosłych oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Specjalizuje się w diagnostyce psychologicznej oraz psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracuje indywidualnie oraz z rodzinami

Natalia Achmatowicz- jestem magistrem psychologii, od 2012 certyfikowaną terapeutką poznawczo-behawioralną (nr certyfikatu 262 ). W pracy korzystam także od lat z terapii schematów oraz elementów ACT i DBT. Moją pracę poddaję regularnej superwizji. Pracuję jako psychoterapeutka od 2006 r. - głównie w poradniach zdrowia psychicznego i w gabinecie prywatnym. Ludzie zgłaszają się do mnie najczęściej z depresją, lękami, stresem pourazowym, trudnościami w relacjach i w kryzysach życiowych. Wspieram także osoby LGBTQiA+. Prowadzę psychoterapię młodzieży oraz dorosłych. Ważne jest dla mnie, by za każdym razem "szyć terapię na miarę" potrzeb i możliwości osoby, która przychodzi do mnie po wsparcie. Prywatnie jestem fanką psów, kotów i ciastek z kremem.