Zakres usług Rehabilitacja funkcji poznawczych

Rehabilitacja  funkcji poznawczychRodzaj pracy warsztatowej, podczas której pacjent nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu technik pamięciowych, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo - ruchowej. Zalecana osobom w podeszłym wieku, które dostrzegają trudności w tym zakresie oraz wszystkim tym, którzy chcą polepszyć swoje funkcjonowanie poznawcze.

W ramach rehabilitacji funkcji poznawczych prowadzone są także konsultacje dla rodzin, w których jedna z osób dotknięta jest chorobą otępienną (edukacja na temat chorób otępiennych i ich przebiegu, wsparcie i zalecenia do pracy z osobą dotkniętą chorobą).