Centrum Persona W TROSCE O JAKOŚĆ

POLITYKA JAKOŚCI

Misją Poradni jest dążenie do uzyskania wysokiej jakości świadczonych usług medycznych i zapewnienie dostępu do wykwalifikowanej kadry. Dążenia te mają na celu optymalizację procesu leczenia i zwiększenia poziomu satysfakcji Pacjentów.

Połączenie wieloletniego doświadczenia w świadczeniu usług medycznych, z kompletnym, dynamicznie rozwijającym się personelem pozwala utrzymać mocną pozycję naszej Poradni jako wiarygodnego i pewnego usługodawcę.

Pracujemy wszyscy na opinię solidnej Poradni poprzez:

  • świadczenie profesjonalnych usług medycznych,

  • wielowymiarowy model leczenia,

  • dobór metod do celu i procesu leczenia Pacjenta,

  • systematyczne szkolenie i motywowanie personelu,

  • w stosunku do zainteresowanych stron stosujemy politykę etyki biznesowej.

 

W imieniu całej poradni i własnym deklaruję realizację powyższych celów oraz dążenie do ciągłego doskonalenia skuteczności jak i stałego podnoszenia jakości naszych usług i spełnienia wymagań powołanych norm, wymagań prawnych i innych mających zastosowanie w działalności poradni