Zakres usług PSYCHOLOG , DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacje psychologiczne WałbrzychKonsultacja psychologiczna służy nazwaniu i określeniu obszaru problemowego oraz poszukiwaniu rozwiązań. Nierzadko poprzedza proces diagnostyczny badź jest wstępem do ewentualnej pracy psychoterapeutycznej.

Pomoc psychologiczna może sprowadzać się między innymi do poradnictwa wychowawczego, zawodowego bądź mieć charakter wsparciowy w sytuacji kryzysu w różnych dziedzinach życia (rozwód, śmierć, adopcja...).