Centrum Persona O nas

 Od roku 2011  Centrum Pomocy Psychiatryczno - Psychologicznej „PERSONA” znajdujące się Wałbrzychu realizuje świadczenia w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Centrum Pomocy Psychiatryczno - Psychologicznej „PERSONA” w Wałbrzychu powstało z myślą o osobach pragnących cieszyć się zdrowiem psychicznym a także o tych, którzy chcą być w lepszym kontakcie ze sobą. W naszej pracy jesteśmy otwarci na różnorodność podejść psychoterapeutycznych (tak jak wielowymiarowa jest natura człowieka). Zasadą naczelną naszej pracy jest uczciwość w relacjach z ludźmi, profesjonalizm, oraz wiara w mocne strony człowieka, a także zdolność do zdrowienia i własnego rozwoju.

W Centrum „Persona” mogą Państwo skorzystać z pomocy lekarza psychiatry, endokrynologa, neurologopedy, psychologa, psychoterapeuty, pedagoga, specjalisty psychoterapii uzależnień, pracownika socjalnego w zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Naszym atutem jest nieustanne pogłębianie wiedzy o nowościach w zakresie farmakoterapii i metodach leczniczych oraz psychoterapeutycznych.

 

Oferujemy następujące formy pomocy:

  • konsultacje u lekarza psychiatry
  • konsultacje u psychologa
  • u neurologopedy
  • konsultacje u psychoterapeuty, specjalisty psychoterapii uzależnień, pedagoga, pracownika socjalnego
  • psychoterapia indywidualna, par i małżeństw, grupowa
  • poradnictwo rodzinne
  • warsztaty psychologiczne
  • treningi interpersonalne (na potrzeby klientów)
  • rehabilitacja funkcji poznawczych (np. praca z pacjentami po udarze, praca z pacjentami we wczesnym etapie otępienia)
  • diagnostyka psychologiczna (badanie neuropsychologiczne w kierunku uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego) badanie intelektu, badanie osobowości.

Posiadamy w rejestracji do udostępnienia słuchawki wygłuszające.