Aktualności

WIZYTY - ON-LINE

W okresie pandemii jest możliwość skorzystania z wizyty u specjalisty w formie teleporady. Aby do takiej wizyty doszło, pacjent musi zostać poinformowany w jaki sposób skontaktuje się z nim specjalista. W razie problemów z połączeniem, specjalista podejmie próbę do trzech razy w przeciągu 5 min. Z chwilą połączenia następuje weryfikacja wiarygodności, na którą pacjent musi wyrazić zgodę.