Aktualności

Od 1 Kwietnia 2016 zapraszamy do NEUROLOGOPEDY

Od Kwietnia 2016 r zapraszamy osoby dorosłe, dzieci i młodzież na wizyty do NEUROLOGOPEDY

Terapia neurologopedyczna przeznaczona jest dla osób, które na skutek różnych czynników (wypadków, urazów, chorób, czynników rozwojowych i okołoporodowych) utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy.

W przypadku terapii neurologopedycznej kluczowy jest czas od momentu powstania zaburzenia do rozpoczęcia działań terapeutycznych. Jak najszybsze wykrycie uszkodzenia i podjęcie terapii daje większą szansę na szybką poprawę kondycji mowy.Podczas wizyt u neurologopedy szczególny nacisk kładziemy na dopasowanie metod terapeutycznych do indywidualnych potrzeb pacjenta. Na każdych zajęciach dbamy o atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia.Terapię neurologopedyczną zawsze dostosowujemy do możliwości oraz oczekiwań pacjenta.

Proponujemy:
- diagnozę logopedyczną, neurologopedyczną oraz terapię:
- terapia afazji osób dorosłych u których zaburzenia powstały na skutek guza, krwiaka mózgu oraz innych zaburzeń
  neurologicznych,
- terapia opóźnionego rozwoju mowy,
- terapia jąkania,
- terapia wad wymowy (nieprawidłowa realizacja jednej lub wielu głosek),
- terapia stymulowania i kształtowania mowy u dzieci i młodzieży z osłabionym słuchem,
- terapia dla dzieci z deficytami rozwojowymi,
- terapia zaburzeń mowy u dzieci ze spektrum autyzmu,z rozpoznaną  chorobą genetyczną, MPDz
- dyslalia, dysleksja,