Aktualności

Grupy Wsparcia - nabór

Ogłaszamy nabór do Grup Wsparcia

  • Dla rodziców, którzy utracili dzieci do 5 r.ż. w wyniku poronienia, martwego porodu czy innych szeroko rozumianych okoliczności.

          Przed przystąpieniem do grupy konieczna jest konsultacja z psychologiem prowadzącym.

  • Półroczna grupa wsparcia dla rodziców, którzy stracili dzieci od 5 do 18 r.ż. w wyniku wypadku, przewlekłej lub nagłej choroby oraz innych szeroko rozumianych okoliczności. Przed przystąpieniem do grupy konieczna jest konsultacja z psychologiem prowadzącym.
  • Co najmniej półroczna grupa wsparcia dla rodziców, którzy stracili tragicznie dorosłe dziecko na skutek wypadku, samobójstwa, zabójstwa bądź w wyniku przewlekłej choroby i innych okoliczności. Przed przystąpieniem do grupy konieczna jest konsultacja z psychologiem prowadzącym.

        Ilość uczestników w grupiach : 4 - 10 osób,

        Spotkania odpłane 1 raz w tygodniu 2 godz.     

        ZAPRASZAMY  -  kontakt z rejestracją  500 32 70 70