Centrum Persona Nasz zespół


LEKARZE

Danuta Gadomska – lekarz, specjalista psychiatra.Od 50 lat zaangażowana w rozwój wałbrzyskiej psychiatrii.Bierze czynny udział w konferencjach psychiatrycznych w kraju i za granicą, dzięki czemu stosuje leczenie o wysokich standardach klinicznych. Przyjmuje dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

Aleksander Górny - lekarz, specjalista psychiatra.Pracuje w oddziale psychiatrycznym zamkniętym.Otwarty na współczesne metody leczenia psychiatrycznego.Przyjmuje osoby dorosłe oraz młodzieżpo 16 r.ż. Realizuje wizyty domowena terenie Wałbrzycha i okolic.

Marek Czerepak - dr nauk medycznych, specjalista psychiatra. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz aktualną wiedzę medyczną. Stosuje leczenie zgodnie ze współczesną wiedzą farmakologiczną. Przyjmuje młodzież oraz osoby dorosłe.

Agnieszka Kozłowska-Łosyk – lekarz, specjalista psychiatra. Na co dzień pracuje w oddziale psychiatrycznym. Posiada doświadczenie zawodowe oraz aktualną wiedzę medyczną. Stosuje leczenie zgodnie ze współczesną wiedzą farmakologiczną. Zaangażowana w pracę naukową. Przyjmuje młodzież po 17 roku życia oraz osoby dorosłe.

Kinga Kowalewska - lekarz,specjalista psychiatrii dla dorosłych i dla dzieci.Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz aktualną wiedzę medyczną.Preferuje współczesnae metody farmakoterapii.Przyjmuje osoby dorosłe i dzieci.

Magdalena Kitzol - lekarz, specjalista psychiatra. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz aktualną wiedzę medyczną. Stosuje leczenie zgodnie ze współczesną wiedzą farmakologiczną. Przyjmuje osoby dorosłe.

 

PSYCHOLODZY

Ewa Kutek - psycholog, terapeuta środowiskowy, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, Certyfikowany Konsultant Psychoterapii Pozytywnej. Specjalizuje sie w diagnostyce psychologicznej oraz psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracuje indywidualnie oraz z rodzinami.

Małgorzata Figlewicz - psycholog, psychoterapeuta. Po ukończeniu studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim związała się z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie otrzymała dyplom Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej i jest w procesie przygotowującym do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w indywidualnej psychoterapii młodzieży i osób dorosłych prowadzonej w nurcie psychodynamicznym. Uczestniczy w regularnej superwizji pracy własnej. Konsultuje dzieci, młodzież i dorosłych.

Weronika Kaptur– psycholog, Konsultuje młodzież i dorosłych.

Olga Tarkowska - psycholog, psychoterapeuta(PTP) w trakcie certyfikacji w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w nurcie psychodynamicznym oraz systemowym.Ukończyła kurs Otwartego Dialogu oraz terapii poznawczo - behawioralnej zaburzeń osób dorosłych.Pracuje zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.Pracuje w Fundacji oraz Stowarzyszeniu Neuropsychologicznym. Konsultuje dorosłych, młodzież i dzieci.

Aleksandra Tylus - psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe w MCKP Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w zakresie psychoonkologii klinicznej oraz liczne kursy wsparcia psychologicznego. Prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz par i małżeństw.Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Katarzyna Prokopowicz - psycholog (absolwentka Studiów Doktoranckich z Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim) oraz psychoterapeuta w procesie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i seniorów, głównie w nurcie psychodynamicznym. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji naukowych, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Katarzyna Pieńko - Jamuła - psycholog, psychoterapeuta certyfikowany. Prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz par i małżeństw.Swoja pracę poddaje regularnej superwizji.

Monika Świtoń - psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacjii w nurcie poznawczo - behawioralnym. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychoonkologii. Prowadzi konsultacje indywidualne oraz terapię par i małżeństw. Przyjmuje młodzież oraz osoby dorosłe. Zajmuje się interwencja kryzysową pacjentów chorych terminalnie i onkologicznie - w naszej placówce oraz w środowisku pacjenta.

Łukasz Łosyk - psycholog ,prowadzi konsultacje oraz diagnostykę psychologiczną.Przyjmuje osoby dorosłe i dzieci.

Tomasz Nikiel – specjalista terapii uzależnień . Ukończył Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu w dziedzinie leczenia narkomanii i innych środków psychoaktywnych. Na co dzień pracuje w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień MONAR w Mysłakowicach. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową osób uzależnionych i ich bliskich. Pomaga w przeprowadzeniu formalności związanych z rozpoczęciem terapii długoterminowej w ośrodku stacjonarnym.

Agnieszka Taller – psycholog, dziennikarz, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.Pracuje w nurcie integratywnym. W swoim myśleniu skoncentrowana na zasobach i rozwiązaniu, a nie na problemie i psychopatologii. Wspiera rozwój zdrowych części osobowości. Pracuje indywidualnie i grupowo. Przyjmuje osoby dorosłe i młodzież.